Företaget

PNP Teknik AB i Eslöv är svensk agent för Uniarc med varumärkena Parker Torchology™ och Arc Torchology™.

Vi är ett passionerat team som arbetar oberoende och levererar produkter som vi tror på till yrkesmän och -kvinnor i Sverige. Genom vår oberoende ställning kan våra kunder vara säkra på att produkterna vi erbjuder verkligen är de vi anser är bäst i varje enskilt fall, vare sig det handlar om en enkel MIG-brännare eller en 3D-fiberlaser.

PNP Teknik AB riktar sig med Arc Torchology till svenska återförsäljare inom svetsbranschen som vill leverera det bästa till sina kunder. Med snabba leveranser, hög produktkvalitet och utomordentlig service skall PNP Teknik AB vara det självklara valet när det gäller den absoluta toppen av prestanda, kvalitet och smidighet inom svetsbrännare.